H

Vyšehrad

Adresa:

128 00 Praha 2-Vyšehrad, Česko

Literatura a zdroje

BAŤKOVÁ, Růžena a kol. Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Praha : Academia, 1998, ISBN 80-200-0627-3
HERAIN, Jan. O Vyšehradě starém i novějším : Vykopané zbytky románské kaple sv. Vavřince na Vyšehradě. Praha: Společnost přátel starožitností českých, 1904. Dostupné online. Stručné dějiny Vyšehradu, přehled jeho vyobrazení, nedostavěná tzv. Libušina lázeň z 16. stol. Zbytky kaple sv. Vavřince odhalené při kanovnické rezidenci č. p. 14 - archeologické nálezy a osudy kaple..
KUPKA, Vladimír. Pražská opevnění. Praha: Libri, 2008

Žádné komentáře prozatím nejsou k dispozici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.