H

Thunovský palác

Čtvrť:

Adresa:

Thunovská 176/6, 118 00 Praha-Malá Strana, Česko

Historie

Honosný Thunovský palác vznikal podle projektu neznámého architekta od roku 1694 a v první čtvrtině 18. století na místě pěti gotických domů, které rod Thunů postupně skoupil. Jeho barokní podoba je zachycena na kresbě B. Wernera pocházející z období kolem roku 1750. Zdejší divadelní tradice je spjatá s životem Jana Josefa Antonína, hraběte Thun-Hohenstein (1711 – 1788), který zde nechal patrně zřídit soukromé divadlo. Dochovaly se zprávy o některých představeních, na kterých participovali i samotní aristokraté. První zmínka o představení na této scéně se datuje k roku 1737.  V roce 1754 sehráli aristokratičtí ochotníci představení pro císařovnu Marii Terezii a jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského, kde v roli harlekýna vystupoval i sám hrabě. Ten také propůjčoval sál hostujícím divadelním společnostem. Značnou část repertoáru tvořila italská opera. Od roku 1781 zde na pozvání hraběte působila i operní společnost Pasquala Bondiniho, která měla v repertoáru i W. A. Mozarta.  Jeho existenci však ukončil požár, který vypukl v noci s 26. na 27. srpna 1794.  Zničil značnou část paláce. Hraběnka Anna Marie Thunová celou budovu prodala v roce 1801 stavovské obci, která využívala palác pro potřeby Zemského sněmu po nutné klasicistní přestavbě od Ignáce Luigiho Palliardiho. Palác od té doby slouží politické reprezentaci a je dnes sídlem parlamentu České republiky.

Další zdroje

Žádné komentáře prozatím nejsou k dispozici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *