H

Celá budova kotců byla dlouhá kolem 195 metrů a průchodem uprostřed rozdělená na takzvané Větší a Menší kotce. Typově to byla stavba basilikálního typu s centrální lodí převýšenu o jedno patro, ve které postranní lodě byly přepážkami rozčleněny na oddíly, v Menších kotcích po deseti na jedné a devíti na druhé straně, které byly pronajímány podle Emfyteutického práva jednotlivým členům cechu, kteří v nich provozovali své obchody.  Sémantický význam pojmu kotce se dochoval v dnešním jazyce v pojmenování psích kotců, tedy oddělených prostorů vedle sebe. Střediska tohoto typu bývala nejen obchodním, ale i kulturním centrem komunity.  V jistém smyslu Kotce představovaly jakéhosi předchůdce obchodních domů současnosti.  Obvyklým místem pro divadlo kočovných divadelních společností a komediantů byly vždy trhy a tak vložení divadelní scény do takovéhoto prostoru bylo více než přirozené.  Adaptace byla městskou radou schválena patrně již v roce 1737.